Angliisky rasgowornik (so slowarem)

Beschreibung Klassitchesky rasgowornik, soderghashy wse neobhodimiye temi. Nebolshoi po obyemu, kompaktny. Soprowoghdayetsa kratkim russko-angliiskim slowarem. Prednasnatchen dla wseh, ghelaushih obshatsa na angliiskom asike wo wrema puteshestwy sa granicei.
Kategorie Taschenbuch
Barcode (EAN)9785170708239
Günstig kaufen Link